Sara Shaoulin yhteiskuntapoliittinen naisvartalo

Konseptitaiteilija Sara Shaoulin näyttely “Strange Labor” oli esillä Brooklynissä vuoden 2015 lopulla tarjoten monimuotoisen näytöksen väitetystä yhteydestä naisvartalon ja yhteiskuntataloudellisten voimien välillä. Näyttely tutkaili naisten kuukautiskiertoa ja kuukalenteria keskittyen tapoihin, joilla ne osuvat yksiin maailmanlaajuisten taloudellisten vaiheiden kanssa.

Vaikka syntyi Yhdysvalloissa, kasvoi Shaoul Hong Kongissa, Singaporessa, Norsunluurannikolla ja Japanissa. Vuonna 2009 hän alkoi keskittyä visuaaliseen taiteeseen luonnollisena osana hänen opintojaan historian ja kulttuuriantropologian parissa, ja hänen työnsä tutkivat ihmisvuorovaikutuksen ja kokemuksen rakennustelineitä, venyen niin byrokraattisiin instituutioihin kuin perheeseen.

Shaoul tutkailee töissään miten henkilökohtaiset tarinat risteävät yhteiskunnallisen historian kanssa. Erityisen kiinnostunut hän on ihmisten tunnepohjaisten maisemakuvien hyperdynaamisesta luonteesta vasteena jatkuvasti muuttuvalle kommunikaatioteknologialle. Yksi aspekti Shaoulin teoksissa on ihmisvartalon eriskummallisuuden esittäminen hänen töidensä outojen ja jopa kammottavien ajatusten alleviivaamiseksi.

Sara_shaolin_exhibition“Strange Labor”-näyttelyn keskiössä oli Shaoulin installaatio “BBT Chart” (2015), joka on kookas kuvaus hänen omasta perusruumiinlämmöstään ja ovulaatiosyklistään, keltarauhashormonin nousuista ja laskuista, sekä niiden välille piirretyistä viivoista. Vastapäätä oli valokuva, joka kuvaa taloudellisia vaihteluja, ja muistuttaa ulkonäöltään paljonkin “BBT” ovulaatiodiagrammia. Näiden yhtäläisyyksien taiteilija itse sanoo olevan osoitus siitä, että kapitalismin peruskaavat syövytetään ihmisiin, sulautetaan ja tuodaan ilmi vartaloiden kautta. Näin tarkasteltuna me olemme yhtä sidottuja tuotteisiin kuin ne ovat meihin.

Sara päätyi tuloksiinsa tutkimalla henkilökohtaisia, taloudellisia ja kulttuurisia voimia, jotka vaikuttavat lisääntymispäätökseen, sekä muita tekijöitä kuten muun muassa miten vartalolle määrätään sen rahallinen, yhteisöllinen tai ideologinen arvo, sekä miten annettu arvo risteää muiden kerrostumien muotojen ja muuttuvien yhteiskuntataloudellisten voimien kanssa. Itse näyttelyn nimi on viittaus Marxin esseeseen “Estranged Labor”, joka kertoo työläisen vieraantumisesta.

Kyseinen näyttely oli varsin kunnianhimoinen pienestä koostaan huolimatta ja Shaoul toivoikin sillä paljastavansa merkillisen, mutta perustavanlaatuisen yhteyden naisvartalon ja sitä ympäröivän maailman välillä. Hän toteaakin, että tuoton muoto ja häviön kaava on juurrutettu yksilöiden tietoisuuteen keinona mitata niin institutionaalisia kuin henkilökohtaisia menestyksiä ja tappioita.

Kaikkien töidensä keskiössä Saralla oli hienovarainen yritys todistaa, että naisten vartalot ovat biologinen kulkuneuvo maailmanlaajuiseen taloudelliseen muutokseen, tuoden esiin lisääntymiselimistön tärkeyden selvitettäessä yhteyttä ihmisyyden ja konsumerismin välillä. Tässä mielessä hänen työnsä on totisesti paljon paljastavaa ja ajatuksia herättävää.