Kulttuuri ajaa yhteiskuntaa eteenpäin monin eri tavoin ja nykyään yhä useammat ihmiset ovat kiinnostuneita feminismistä monien muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden ohella, jotka arkielämän haasteet yhteisöissämme on herättänyt henkiin. Me olemme kyseisistä aiheista kiinnostuneina koonneet näille sivuille juuri näitä asioita käsittelevää tietoa, otteita niin kulttuurista ja yhteiskunnasta kuin feminismistä.
Kulttuuri voidaan tulkita monin eri tavoin, mutta yksi aspekti ovat sen viihteellisiksi nimetyt muodot, kuten kirjat, musiikki ja elokuvat. Nämä muovautuvat ajan arvojen mukaan, yhtä lailla kun niitä voidaan käyttää välineinä näiden arvojen muokkaamiseen. Olemme valikoineet hieman tarkempaan esittelyyn erityisesti joitakin kirjoja, joiden ajattelimme kiinnostavan myös lukijoitamme. Tämä auttaaksemme pysymään ajan hermolla sen suhteen millä on painoarvoa ja mikä on lähinnä merkityksetöntä aistiärsykkeiden syötettä, joka johtaa meitä harhaan oleellisen ääreltä.
Lisäksi me koemme feminismin liikkeenä tärkeäksi ihmisyyden kannattajaksi, ja toivomme tasa-arvon asian ajamisen ylipäätään olevan tulevaisuudessa erikoinen käsite, jonka yli ollaan siirrytty. Toivommekin ihmisten kollektiivisen kulttuurin kehittyvän siihen suuntaan, että kaikilla olisi yhteisöissämme oikeus samanarvoisiin lähtökohtiin niin yhteiskunnallisesti, taloudellisesti kuin poliittisestikin. Tämä ei rajoitu ainoastaan sukupuolikysymyksiin, vaan kattaa olemisen ja ilmaisun vapauden uskonnosta ihonväriin.
Meidän mielestämme ihmisten on tärkeää kiinnittää näihin seikkoihin huomiota, ottaa yleiseen keskusteluun sitten osaa tai ei. On joka tapauksessa hyvä luoda näistä kaikkia koskettavista aiheista itselleen jonkinlainen kirkas ja valveutunut kokonaiskuva, jolle mielipiteensä perustaa. Esimerkiksi feminismi on asia, joka koskettaa tänäkin päivänä meistä jokaista, tunnustamme sen tai emme. Tämän ajatusmaailman tuloksena olemme keränneet yhteen tietoa tarjotaksemme lukijoillemme kasvualustaa uusille näkökulmille.
Näiltä sivustoilta löytyy niin länsimaisen yhteiskunnan tarkastelua, kulttuurin pintaraapaisuja muun muassa kirjaesittelyjen muodossa, sekä feministisen liikkeen tarkastelua useammastakin kulmasta. Uskomme, että näistä on jokaiselle jotain hyötyä keveänä johdantona aiheisiin, jotka voivat tarkemmin tutkittuna imaista syövereihinsä jopa eliniäksi. Inspiroivia ja elähdyttäviä lukuhetkiä toivottaen!29