Miehet naisten asialla

Men women's errand1800-luvulta lähtien miehet ovat ottaneet osaa feministisen liikkeen kunkin “aallon” herättämiin merkittäviin kulttuurillisiin ja poliittisiin reaktioihin. Tähän sisältyy toive luoda naisille samanarvoiset mahdollisuudet monilla yhteiskunnallisilla tasoilla, mikä on yleisesti ottaen tapahtunut miesten oikeuksien käyttämisenä “strategisena vipuvartena”. Feministimiehet ovat lisäksi puhuneet bell hooksin kaltaisten oppineiden kanssa siitä, että miesten vapauttaminen yhteiskunnalliskulttuurillisista seksismin ja sukupuoliroolien rajoitteista on välttämätön osa feminististä aktivismia ja oppia itsessään.

Liikkeen kannattajiksi tunnustautuneiden lisäksi miesfeministeiksi luetaan yleisesti miehet, jotka jollain tapaa edistävät feminisnistisen liikkeen teoriaa, ajatusmaailmaa ja naisten oikeuksia ajavaa aktivismia. Pari tällä hetkellä maailman laajuisesti tunnetuista naisasiaa ajavista miehistä ovat esimerkiksi viimeisimpänä James Bondina sonnustautunut Daniel Craig, ja itse 14. dalai-lama, Tenzin Gyatso.

Craigin mukaan Bond on suorastaan pahimman luokan misogyyni eli naisvihaaja, johon monet naiset tuntevat vetoa juuri siksi, että hän edustaa tiettyä vaaraa eikä koskaan jää kuvioihin kovinkaan pitkäksi aikaa. Lisäksi hän on tehnyt huomautuksia alansa kaksinaismoralismista mitä tulee naisiin ja vanhenemiseen – yleisesti ottaen elokuvateollisuus sallii miestähtien vanheta arvokkaasti kun taas rakkauden kohteeksi asetetut tähtöset ovat harvoin yli 35-vuotiaita.

Siitä lähes kaikki voivat olla yhtä mieltä, että Dalai Lama ajaa aina myötätunnon, hyväsydämisyyden, sisäisen rauhan ja kansalaisoikeuksien asiaa. Näin ollen hän voisi nykyisessä miesten maailmassa ansaita tittelin aikamme vaikutusvaltaisimpana feministinä sillä onhan totta, että lopulta jokainen sota voitetaan rakkaudella eikä vihalla. Dalai Lama kutsuu itseään feministiksi, sillä yksinkertaisella perusteella, että elää käsityksessä tämän olevan juurikin sana, joka kuvaa ihmistä joka taistelee naisten oikeuksien puolesta.

Hän on myös todennut naisten olevan luonnostaan myötätuntoisempia biologiansa vuoksi, ja tästä syystä Dalai Lama onkin vedonnut kaikkiin naisiin johtamaan lempeämmän maailman luomista. Toisaalta häntä on myös syytetty seksismistä, sillä juuri tälläisiin biologisiin tekijöihin perustuviin eroihin vetoaminen koetaan monissa yhteyksissä olevan juuri se pahan juuri, josta esimerkiksi syrjintä työpaikoilla on lähtöisin.

Viime vuonna Dalai Lama onnistui kuohauttamaan julkista yleisöä kommentoimalla seuraajaansa, ja tarkemmin ottaen mahdollisen naisseuraajan ulkonäköä – naisen tulisi olla vetovoimainen, viehättävä, tai muutoin hänestä ei Dalai Laman sanojen mukaan olisi juurikaan hyötyä. Tämän lausahduksen tulkinta luonnollisesti on pitkälti vastaanottajan vastuulla, erityisesti vaakakupissa painaa otetaanko huomioon buddhismin perusperiaatteet, kuten sisäisen kauneuden ja tiedon painottaminen ulkoisen sijaan.