Feminismin historia

Yleensä feminismi tulkitaan tavoitteeksi lisätä naisten laillista, yhteiskunnallista ja poliittista valtaa. Feminismin history of feminismhistoria on kronologinen kertomus naisten yhtäläisten oikeuksien puolesta taistelevien liikkeiden ja ideologioiden kulusta ja kehityksestä. Vaikka feministeillä ympäri maailman on erilaisia aatteita, tavoitteita ja aikeita riippuen ajasta, kulttuurista ja maasta, niin suurin osa länsimaisista feministihistorioitsijoista ovat sitä mieltä, että kaikki naisten tasa-arvoa ajavat liikkeet putoavat feminismin alle.

Modernin länsimaisen feminismin historia jaetaan usein kolmeen ajanjaksoon, tai aaltoon, joilla kullakin on hieman erilaiset tavoitteet perustuen aiempaan edistykseen. Ensimmäinen aalto keskittyi erityisesti poliittisen vallan lisäämiseen ja siihen liitetään yleensä vahvasti Mary Wollstonecraftin kirja “Naisten oikeuksien puolustus” vuodelta 1792. Kyseinen traktaatti toteaa luonnollisten oikeuksien olevan kaikille yhtäläiset ja Wollstonecroftia pidetäänkin laajalti ensimmäisenä feministinä. Naisasialiikkeen alkuperäinen tavoite oli 1800-luvulta alkaen miesten ja naisten samanarvoisuuden tavoittelu yhteiskunnallisessa elämässä.

Toinen aalto keskittyi naisten vapauttamiseen ja alkoi 1960-luvulla, keskittyen epäviralliseen epätasa-arvoon ja vaatien erityisesti laillista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa sukupuolten välille. Keskusteluun nousseita aiheita olivat muun muassa yhtäläiset oikeudet työpaikoilla, sekä naisten oikeus päättää lasten teosta ja avioerosta. Tästä ajanjaksosta alkaen feminismi on korostanut voimakkaasti naisten itsenäistä kulttuuria ja arvomaailmaa sekä tuominnut perinteisen valta-asetelman, jossa mies on johtavassa asemassa.

Kolmannen aallon taas tulkitaan alkaneen 1990-luvulla ja jatkaneen siitä mihin aiemmat aallot jäivät. Siitä huolimatta, että tätä tapaa tulkita feminismin historiaa käytetäänkin yleisesti, kritisoidaan sitä myös toisinaan siitä miten se jättää huomiotta näiden “aaltojen” välisen historian ja keskittyy ainoastaan joihinkin kuuluisiin hahmoihin ja populaaritapahtumiin. Joka tapauksessa feministiliikkeet syntyivät monissa maissa 1960-luvulla, kun Suomen ensimmäinen naisjärjestö perustettiin jo 1884, ja naisten yleistyminen valtiotason korkeissa asemissa parin viime vuosikymmenen aikana viestii kolmannen aallon voimasta.

Loppujen lopuksi feminismin historia onkin vahvasti sidoksissa politiikkaan. Molemmat kulkevat käsi kädessä tasapainoittaen toisiaan, toisinaan edistäen ja toisinaan hidastaen kehitystä mukaillen yleisesti vallitsevia arvoja, jotka ovat enemmän tai vähemmän hyväksyttäviä. Nykypäivän länsimaisten naisten elämään yksi eniten vaikuttaneista tapahtumista oli kuitenkin varmasti patriarkian päättyminen 60-luvulla ja poliittisen areenan aukeaminen naisille.