Miten yhteiskunta vaikuttaa naisten ruumiinkuvaan

Naomi Wolfin kirja “Kauneuden myytti – Kuinka mielikuvilla hallitaan naisia”, valottaa miten paljon aikaansa, rahaansa ja terveyttään naiset uhraavat pysyäkseen mukana kosmetiikkateollisuuden normina puskemien trendien mukana. Hän kuvailee miten kauneuskulttuurilla esineellistetään ja kaupallistetaan naisia, sekä kertoo miten kauneusteollisuus vangitsee naisia jatkuvaan itsevihan ja tyytymättömyyden ...Read More

Hyvinvointiyhteiskunnan piirteitä

Pohjoismainen hyvinvointivaltioiden malli on maailmanlaajuisesti jopa utopistinen, malli jonka ei liberaalin talousteorian mukaan pitäisi menestyä lainkaan korkean verotuksen ja vääristyneiden kannustimien johdosta. Voisikin ajatella, että tässä kylmä ilmasto kantaa kortensa kekoon tehden elämästä selviytymisestä näillä leveysasteilla perustavanlaatuisesti haastavampaa kuin lämpimissä maissa. Selviytyminen täällä on ...Read More

Sara Shaoulin yhteiskuntapoliittinen naisvartalo

Konseptitaiteilija Sara Shaoulin näyttely “Strange Labor” oli esillä Brooklynissä vuoden 2015 lopulla tarjoten monimuotoisen näytöksen väitetystä yhteydestä naisvartalon ja yhteiskuntataloudellisten voimien välillä. Näyttely tutkaili naisten kuukautiskiertoa ja kuukalenteria keskittyen tapoihin, joilla ne osuvat yksiin maailmanlaajuisten taloudellisten vaiheiden kanssa. Vaikka syntyi Yhdysvalloissa, kasvoi Shaoul Hong ...Read More

Huolenpidon kulttuuri

Toisinaan tuntuu, että ihmisiltä on unohtunut oleellisin kaiken kiireen tuoksinassa. Jokaisella tuntuu olevan kiire tehdä, suunnitella, mennä, tulla tai vain olla. Tämä on varmasti vuosien varrella osittain rakentunut yhteiskuntamme perusarvoihin, ja on oravanpyörä josta moni haluaisi karata, mutta ei ehkä oikein tiedä miten. Aivan ...Read More

Miehet naisten asialla

1800-luvulta lähtien miehet ovat ottaneet osaa feministisen liikkeen kunkin “aallon” herättämiin merkittäviin kulttuurillisiin ja poliittisiin reaktioihin. Tähän sisältyy toive luoda naisille samanarvoiset mahdollisuudet monilla yhteiskunnallisilla tasoilla, mikä on yleisesti ottaen tapahtunut miesten oikeuksien käyttämisenä “strategisena vipuvartena”. Feministimiehet ovat lisäksi puhuneet bell hooksin kaltaisten oppineiden ...Read More

Kymmenen elämää suurempaa kirjaa

Sanoja säästämättä: kirjallisuuteen liittyvät listat ovat suoranaista hävyttömyyttä. Kirjallisuus on sanomattoman ja määrittelemättömissä olevan valtakunta, kun taas listat ovat valikoiden, pyykkien ja jääkiekkotulosten valtapiiriä. Seuraava lista on siis vain yksi suuntaa-antava raapaisu kirjallisuuden rajattomaan maailmaan, ehdotelma mistä jatkaa tai aloittaa. Lue tämä lista ja ...Read More

Feminismin historia

Yleensä feminismi tulkitaan tavoitteeksi lisätä naisten laillista, yhteiskunnallista ja poliittista valtaa. Feminismin historia on kronologinen kertomus naisten yhtäläisten oikeuksien puolesta taistelevien liikkeiden ja ideologioiden kulusta ja kehityksestä. Vaikka feministeillä ympäri maailman on erilaisia aatteita, tavoitteita ja aikeita riippuen ajasta, kulttuurista ja maasta, niin suurin ...Read More

Sukupuolten roolit jaossa

Olemme tottuneet asettamaan leimoja ja lokeroimaan kaiken kohtaamamme, ja yksi tämän sarjatulituksen alle joutunut asia on seksuaalisuus. Yhteiskunnan asettamat sukupuoliroolit määrittelevät edelleen vahvasti ihmisten elämää ympäri maailman, ja ainoastaan kysymys esimerkiksi sukupuolisesta suuntautumisesta ei silloin kata koko keskustelun kirjoa. Jotta tähän kysymykseen edes päästäisiin ...Read More

Feminismi on jokaisen laji

Toisinaan niiden, jotka eivät varsinaisesti tunnusta itseään feministiksi, on vaikeaa hahmottaa mistä tässä liikkeessä on kyse. Abstrakteja päämääriä, kuten alistamisen loppuminen, ei ole kovinkaan helppoa mitata tai määrittää niiden ollessa syvään juurtuneita yhteiskunnan perusrakenteeseen. Rakenteiden muuttaminen on hidasta ja vaatii paljon töitä erityisesti asennetasolla, ...Read More

Viisi elokuvaa feminismistä

Ei ole mikään salaisuus, että myös elokuva-alalla naiset tavanomaisesti jäävät niukemmalle huomiolle kuin miehet. Esimerkiksi vain joka viidestoista elokuvaohjaajista on naisia, ja kuitenkin elokuvantekijät hakevat koko ajan uusia tapoja esittää nainen elokuvan välityksellä. Elokuvataiteen avulla voidaan purkaa sukupuoli-identiteettiä, tutkia naisia koskettavia ongelmia ja niiden ...Read More